EEN DYNAMISCH, PROFESSIONEEL, DESIGN EN FLEXIBEL TEAM VOOR AL UW PROJECTEN WEB EN PRINT


De website www.ibis-advertising.com werd opgericht en wordt beheerd door de maatschappij IBIS Effets bvba

Sterrewachtlaan 114 - 1180 Brussel - BE : 0424.161.402Wanneer u toegang hebt tot de website, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden :

 

INFORMATIE


De foto's en de teksten die op deze website gepubliceerd worden, hebben slechts een informatief of een indicatief karakter en zijn niet contractueel bindend.

 

COPYRIGHT


Al de informatie die op deze website weergegeven wordt (artikels, dossiers, lay-out, databank, foto's, logo's, enz...), wordt beschermd door de nationale en internationale beschikkingen betreffende het intellectuele eigendom. Bijgevolg mag geen enkel element van deze informatie gereproduceerd, verspreid, overgedragen, vertaald, verkocht of op gelijk welke manier uitgebaat worden zonder een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de maatschappij IBIS Effets bvba.

 

LINKS


Deze website kan hypertekstlinks bevatten naar websites die door derden beheerd worden.
 De maatschappij IBIS Effets bvba kan de juistheid van de informatie die hierin verschijnt niet garanderen, noch hun beschikbaarheid.

 

VARIAElk geschil betreffende deze website zal uitsluitend geregeld worden door het Belgische recht. Enkel de gerechtshoven en de tribunalen van Brussel zullen bevoegd zijn in geval van geschil.